By RoyUKpapayday loans

Home

Kiểm tra mù màu

E-mail Print PDF
Hướng dẫn kiểm tra thị lực với màu sắc
theo Ishihara
Bảng 1 đến 17 có chứa các con số, bảng 18 đến 24 có chứa những đường ngoằn ngoèo.
Để đậu được kiểm tra này, bạn phải nói đúng các con số, hoặc lần theo đúng được con đường ngoằn ngoèo trên bảng.
- Ngồi khoảnng 75 cm trước màn hình của bạn, các hình tròn ngang tầm mắt
- Nên dùng ánh sáng tự nhiên, dịu để khỏi bị chói màn hình. Ánh sáng nhân tạo quá nhiều và màn hình bị chói sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của từng hình
- Cố gắng xác định con số hoặc đường vẽ ngoằn ngoèo trong vòng 5 giây, sau đó bấm chuột lên hình để xem giải đáp
- Lời giải đáp sẽ xác nhận con số, hình vẽ và tình trạng của mắt bạn
- Tiếp tục với các hình tiếp theo, làm cho hết từ đầu đến cuối
- Có thể giới thiệu cho bạn bè để có thể kiểm tra thị lực của họ
- Bấm chuột lên hình để đổi từ hình kiểm tra qua lời giải đáp
- Hình 1 và hình 24 là các hình kiểm tra cho thị lực bình thường và có thể phát hiện nhiều thức mù màu khác nhau. Hai bảng này 1 và 24 dùng kiểm tra thái độ quậy phá của trẻ em.
Các bảng kiểm tra này không bảo đảm chính xác 100%. Màu của màn hình có thể có ảnh hưởng đến chất lượng của việc kiểm tra. Nếu qua kiểm tra trên mạng này và bạn nghĩ bạn bị mù màu thì nên tìm đến bác sỹ chuyên môn để kiểm tra cho chính xác
24 bảng kiểm tra này thường được ứng dụng cho các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng để kiểm tra thị lực của nhân viên.
Hướng dẫn kiểm tra thị lực với màu sắc theo Ishihara 
Bảng 1 đến 17 có chứa các con số, bảng 18 đến 24 có chứa những đường ngoằn ngoèo. Để đậu được kiểm tra này, bạn phải nói đúng các con số, hoặc lần theo đúng được con đường ngoằn ngoèo trên bảng. 
- Ngồi khoảnng 75 cm trước màn hình của bạn, các hình tròn ngang tầm mắt
- Nên dùng ánh sáng tự nhiên, dịu để khỏi bị chói màn hình. Ánh sáng nhân tạo quá nhiều và màn hình bị chói sẽ ảnh hưởng đến màu sắc của từng hình 
- Cố gắng xác định con số hoặc đường vẽ ngoằn ngoèo trong vòng 5 giây, sau đó bấm chuột lên hình để xem giải đáp
- Lời giải đáp sẽ xác nhận con số, hình vẽ và tình trạng của mắt bạn 
- Tiếp tục với các hình tiếp theo, làm cho hết từ đầu đến cuối 
- Có thể giới thiệu cho bạn bè để có thể kiểm tra thị lực của họ 
- Bấm chuột lên hình để đổi từ hình kiểm tra qua lời giải đáp
- Hình 1 và hình 24 là các hình kiểm tra cho thị lực bình thường và có thể phát hiện nhiều thức mù màu khác nhau. 
Các bảng kiểm tra này không bảo đảm chính xác 100%. Màu của màn hình có thể có ảnh hưởng đến chất lượng của việc kiểm tra. Nếu qua kiểm tra trên mạng này và bạn nghĩ bạn bị mù màu thì nên tìm đến bác sỹ chuyên môn để kiểm tra cho chính xác 
- 24 bảng kiểm tra này thường được ứng dụng trong các nhà máy, xí nghiệp, văn phòng để kiểm tra thị lực của nhân viên.

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 1

Ishihara Color Blindness Test 1

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 2

Ishihara Color Blindness Test 2

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 3

Ishihara Color Blindness Test 3

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 4

Ishihara Color Blindness Test 4

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 5

Ishihara Color Blindness Test 5

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 6

Ishihara Color Blindness Test 6

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 7

Ishihara Color Blindness Test 7

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 8

Ishihara Color Blindness Test 8

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 9

Ishihara Color Blindness Test 9

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 10

Ishihara Color Blindness Test 10

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 11

Ishihara Color Blindness Test 11

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 12

Ishihara Color Blindness Test 12

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 13

Ishihara Color Blindness Test 13

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 14

Ishihara Color Blindness Test 14

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 15

Ishihara Color Blindness Test 15

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 16

Ishihara Color Blindness Test 16

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 17

Ishihara Color Blindness Test 17

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 18

Ishihara Color Blindness Test 18

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 19

Ishihara Color Blindness Test 19

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 20

Ishihara Color Blindness Test 20

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 21

Ishihara Color Blindness Test 21

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 22

Ishihara Color Blindness Test 22

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 23

Ishihara Color Blindness Test 23

Kiểm tra mù màu theo Ishihara, bảng 24

Ishihara Color Blindness Test 24

Last Updated ( Saturday, 20 August 2011 09:31 )  

Tìm (mã SP)

Translate

Vietnamese Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) English Japanese Korean Thai

Peak Loupes

Thông tin về kính lúp

Hỉnh ảnh

Lời bình

  • Phủ lớp Nano bảo vệ tiệm McDonalds tại Salzburg, Công ty Đức đã ứng dụng sản phẩm thủy tinh Nano lên khắp các ... More...

Sản phẩm

Banner